Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

BELANGRIJKE MEDEDELING


Visumaanvragen inwoners getroffen gebieden van de aardbeving


De prioriteit die België toekent aan de behandeling van visumaanvragen van slachtoffers van de aardbeving in Turkije [gebieden van Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa, Adiyaman, Kilis, Osmaniye] en Syrië [gebieden van Idlib, Alep, Lattaquié, Hama, Tartous] eindigt op 1 mei 2023.

Deze prioriteit blijft echter behouden voor visumaanvragen die vóór 1 mei 2023 zijn ingediend, alsook voor aanvragen die zullen worden ingediend tijdens een afspraak die vóór 1 mei 2023 is gemaakt met VFS Global (Turkije) of TLS Contact (Libanon). Deze aanvragen zullen verder "zo snel mogelijk" behandeld worden door de Belgische vertegenwoordigingen in Istanbul en Beiroet en door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Op de website van Vreemdelingenzaken vindt u meer informatie. 

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D


Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Vanaf 1 juni 2019 zal het bedrag van deze retributie verhoogd worden van 200€ naar 204€ en van 350€ naar 358€.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.


Visumaanvragers worden verzocht de volgende link te consulteren voor de benodigde documenten voor de verschillende soorten visa: www.vfsglobal.com/belgium/turkey

Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende types van visa verwijzen wij naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
 

Opgelet!


De Ambassade wil u waarschuwen voor personen die tijdens de visumprocedure hun diensten aanbieden tegen betaling. Deze personen houden zich vaak op buiten de kantoren van de Ambassade of onze visumpartner VFS en kunnen zich voorstellen als medewerkers van de Ambassade.

Deze personen werken echter niet voor de Ambassade noch voor VFS en zijn dus ook niet gemachtigd om informatie te verstrekken over de visumprocedure. De Ambassade kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien u toch wenst gebruik te maken van deze diensten.

Enkel het personeel van de ambassade of van VFS zijn bevoegd om u informatie over de visumprocedure of individuele visumdossiers te geven.