Ambassade en Consulaat van België in Turkije
Home Newsroom

Newsroom

News Items

27 mei

Op vrijdag 26 mei heeft een diplomatieke conferentie van 70 staten in Ljubljana (Slovenië) een historisch akkoord goedgekeurd over een nieuw multilateraal verdrag inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering voor de vervolging van de ernstigste internationale misdrijven voor nationale rechtbanken.

24 mei

Na de zware overstromingen stelde Italië een internationale vraag om noodhulp via het Europese mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de respons op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

24 mei

Vandaag zal de officiële delegatie de hoofdstad Dakar verlaten om, in Bandia en Diamniadio, onder meer nieuwe investeringen te bekijken van Belgische bedrijven die al geruime tijd in Senegal actief zijn.

23 mei

Van 21 tot 25 mei leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Senegal. Het programma voor maandag en dinsdag vindt plaats in de hoofdstad Dakar, waar een waaier aan B2B-vergaderingen en sectorale workshops, een bezoek aan de haven van Dakar en ontmoetingen met de autoriteiten zijn gepland om nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden tussen België en Senegal te verkennen.

21 mei

Van 21 tot 25 mei zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie leiden naar de Republiek Senegal.

17 mei

België blijft zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van LGBTQI+-mensen, zowel in binnen- als buitenland.

10 mei

België is op 10 en 11 mei 2023 gastheer voor de 4e editie van de UN Women Top Funding Partner Roundtable.

07 apr

Vandaag, 7 april, vieren we Wereldgezondheidsdag en ook de 75ste verjaardag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een uitstekende gelegenheid om stil te staan bij de vooruitgang die de voorbije zeven decennia werd geboekt inzake volksgezondheid, alsook de bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Het is ook een oproep tot mobilisatie om samen de huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen aan te gaan.

31 Mar

De FOD Buitenlandse Zaken herhaalt zijn oproep aan alle Belgische onderdanen om niet naar Iran te reizen.

25 Mar

Na activiteiten in de hoofdstad Pretoria en in Johannesburg sluiten de Koning en de Koningin hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika af met een tweedaags programma in Kaapstad, het tweede belangrijkste economische centrum van het land.