Ambassade en Consulaat van België in Turkije
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

 

 Legalisatie van tenlasteneming voor studenten (Bijlage 32)

 

Mededeling aan het publiek : de "e-legalisatie"

Vanaf woensdag 25/11/ 2020 in Istanbul en 20/11/2020 in Ankara wordt de legalisatie van documenten electronisch uitgevoerd.

De documenten afgegeven op de legalisatiedienst zullen door ons gescand en voorzien worden van een digitale legalisatie. De aanvrager krijgt na de digitale handtekening zowel op papier als per mail een ontvangstbewijs ("À conserver / Te bewaren")  dat een dossiernummer en sluitingsdatum bevat met dewelke hij/zij de legalisatie kan raadplegen op deze website.  

Opgelet

Wij aanvaarden geen scans van documenten per mail. Uw originele documenten moeten nog steeds worden ingediend op de ambassade of op het consulaat-generaal.

Wanneer u uw gelegaliseerd dossier indient in het kader van een andere procedure (bv. visumaanvraag), gelieve het ontvangstbewijs ("À conserver / Te bewaren") toe te voegen aan uw originele documenten.

Belangrijke punten alvorens te beginnen

Wij legaliseren alleen originele documenten. Wij legaliseren geen documenten afgeleverd door Belgische overheden. De legalisatie van die documenten wordt uitgelegd op deze website.

Gelieve zorgvuldig de volledigheid van uw dossier te willen nagaan bij de Belgische organisatie of overheid die uw gelegaliseerde documenten vraagt. Het nazicht op de volledigheid van uw dossier is geen bevoegdheid van de ambassade of van het consulaat-generaal.

 

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

  1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
  3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  4. E-apostille / e-legalisatie
  5. Legalisatie van digitale documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.