Rijbewijzen

  1. Laatst bijgewerkt op

Ambassades en diplomatieke missies hebben geen bevoegdheid om rijbewijzen af te leveren.

Volgens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (het Belgisch Staatsblad op 30 april 1998, Pagina 13483) wordt het rijbewijs afgeleverd door de Burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven.

Ook Belgen die ingeschreven zijn bij de Belgische ambassade in Turkije, moeten zich voor een Belgisch rijbewijs wenden tot de gemeente waar de betrokkene het laatst was ingeschreven. Bovendien moet de aanvrager een “attest van inschrijving op een ambassade” kunnen voorleggen aan de Belgische gemeente. Dit document kan wel door de ambassade afgeleverd worden.

Een rijbewijs kan ook aangevraagd worden met een volmacht.